DŘEVĚNÉ FASÁDY A TERASY

Dřevěné obklady a terasy

Realizujeme obklady rodinných domů a taktéž objektů občanské vybavenosti.

Terasy, chodníky, plochy okolo bazénů, příjezdové a parkovací plochy, odpočinková prostranství, odstavné plochy apod. Každodenní vystavení povětrnostním vlivům v podobě výkyvů teplot během dne nebo extrémní teplotní změny v průběhu roku vytvářejí náročné podmínky, kterým musí tyto plochy odolávat. Hlavním kritériem při výběru použitého materiálu na konkrétní zpevněnou plochu je estetické hledisko, trvanlivost, kvalita, rychlost a náročnost zhotovení a v neposlední řadě také konečná cena.